Da er vi i gang med en ny uke og det er på tide med et nytt blogginnlegg. I dette innlegget vil jeg ta for meg et kurs som handler om å skaffe seg kontakter og hvordan man burde gå frem for å få kontakt med en potensiell mentor.

Kurset jeg skal igjennom heter First Round og handler om hvordan man kan skape seg et nettverk. Kurset fokuserer på plattformen Linkedin, et sted vi allerede fra første semester fikk beskjed om å lage oss egne profiler og begynne å bruke. LinkedIn er verdens største profesjonelle nettverk på Internett. Du kan bruke LinkedIn til å finne riktig jobb eller internship, koble til og styrke profesjonelle relasjoner, og lære ferdighetene du trenger for å lykkes i karrieren din. Gjennom plattformen knytter man kontakt med både klassekamerater, andre studenter ved både Høyskolen Kristiania og andre universiteter/høyskoler, forelesere, gjesteforelesere og kollegaer/arbeidsgivere.

Hva er en mentor?

I følge wikipedia defineres en mentor generelt som en person med stor erfaring og viten, som har forpliktet seg til å bidra med å skape karrieremuligheter og karrierestøtte til sin mentee. Med andre ord kan man si det er en guide, veileder eller coach. Mentee er personen som er i fokus under mentorskapet.

First Round – Start networking!

Er et kurs som inneholder 8 moduler man må igjennom. Disse åtte stegene tar deg igjennom nyttig verktøy, tips og triks som er lurt å ta med seg videre når man ønsker å skaffe seg et nettverk. Videre skal jeg ta dere igjennom de ulike stegene fra start til slutt.

  1. Din profesjonelle identitet

Den første modulen handler om hvordan man kan bygge sin egen profesjonelle identitet allerede som student. Kurset kommer med fem kvaliteter som er nyttige når du skal søke hjelp hos noen profesjonell. Den første er Empati, som kan brukes ved å se ting fra et profesjonelt synspunkt. Neste er å være nysgjerrig på å lære og høre om deres erfaringer. Vise takknemlighet for at de vier sin tid og ønsker å dele det de kan med deg. Det er også lurt å holde samtalen relevant og fortell om hvorfor du har tatt kontakt og hvorfor samtalen vil være hjelpsom. Tilslutt er det viktig å vise respekt ved å behandle dem slik du hadde ønsket å bli behandlet selv, dersom rollen hadde vært motsatt.

2. Å finne en mentor via Linkedin

Neste modul viser hvordan man kan bruke Linkedin sin sin søkefunksjon til å søke etter interesser og tilknytninger. Her blir det gjennomgått tre måter å finne kontakter på:

  1. Perfect overlap, er en som du identifiserer deg med fra for eksempel tidligere skole eller grad som jobber i samme selskap eller industri.
  2. Great overlap, handler om at en fra din skole eller grad som jobber i industrien du er interessert i.
  3. Similarities, er en som har hatt samme fritidsfag på samme skole jobber i et selskap du er interessert i. Eller en du identifiserer deg med som jobber i et selskap du er interessert i.

3. Hvordan ta kontakt via Linkedin?

Tredje modul hjelper deg i gang med hvordan du sender LinkdIn-meldinger som fungerer. Det er tre H`er du alltid bør svare på i meldingen du sender: Hvem, Hvorfor og Hva. Når du skal sende en melding er det viktig å ta med hvem skole og grad du går, hvorfor du er interessert i dem og hva de eventuelt kan hjelpe deg med.

Hvem – Hvorfor – Hva

4. Koordinere samtaler effektivt

Fjerde modul forteller om hvordan burde gå frem for å avtale en samtale. Holde meldingen kort med detaljer om forslag på hvilken dag og tid (viktig å huske tidssoner), hvilken kanal de foretrekker (video/telefon) og hvilket telefonnummer som er best å bruke. Men husk å tilpasse deg etter deres hverdagen, og vis at du er fleksibel på tid og dag.

5. Anatomi og navigering av en samtale

Videre hjelper kurset med hvordan man trygt kan starte en samtale, navigere og avslutte den. For å starte samtalen er det lurt å minne dem på hvem du er, høre om det fortsatt passer, takke for at de tar seg tid og spør hvordan dagen deres er. Videre er det lurt å introdusere deg mer detaljert og spørre spørsmål om hvordan deres reise har vært og avslutningsvis takke for tiden, og ta initiativ til å holde kontakten videre gjennom for eksempel en catch up telefonsamtale senere.

6. Profesjonell historieprototyping

Denne modulen fokuserer på introduksjonen din om hvordan du skal fortelle din historie så konkret og interessant som mulig. Her fokuseres det på å fortelle det som er relevant og det for eksempel hvilken interesse som fikk deg på den skolen du går i dag, hvilke fag du trives med og hvilke ferdigheter du har. Hvor i din reise du er i dag og hva du ønsker å få ut av samtalen med den profesjonelle. Etter du har introdusert deg selv, kan du følge opp med å for eksempel si «så vil gjerne høre din historie på hvordan du har kommet deg ditt du er i dag».

7. Forskning & spørsmål

Før samtalen er det lurt å gjøre litt forskning på personen du skal snakke med, for eksempel ved å se nøye igjennom linkedinprofilen deres som hvilken skole, jobber, selskapet h*n jobber i, google navnet deres og sjekke om det ligger eventuelt et intervju ute på Youtube. Ved å gjøre litt undersøkelse på forhånd er du mye mer forberedt og det er lettere å stille gode spørsmål som du får mer igjen for. Spørsmålene bør spørre om deres historie, det de jobber med og om de har noen råd til deg.

8. Å Bygge langvarige relasjoner

Siste modul handler om verdien av å følge opp samtalen over tid og hvordan du kan gjøre det. Å sende en takkemelding for samtalen er alltid hyggelig, og kan skape en langvarig relasjon. En annen måte å følge opp igjennom å sende en ny mail og fortelle om hvordan du fulgte rådet deres og hvordan det gikk. Gjennom å kontakte den profesjonelle over tid gjør at de blir investert gjennom å gi råd og tips, og kan bli en super mentor å ha på veien når man skal søke jobb.

Avslutningsvis vil jeg oppsummere med at kurset har vært veldig lærerikt, jeg hadde ingen kunnskap om det å kontakte potensielle mentorer fra før. Kuret var en fin innføring i hvordan man kan gå frem i prosessen fra man prøver å nå ut til en eventuell mentor/interessant person til å få en samtale og hvordan man kan bygge relasjonen videre deretter. Jeg vil virkelig anbefale kurset til alle, det gir deg en trygghet på hvordan du kan nå ut til de menneskene du finner interessante og har lyst til å komme i prat med. Det er mange gode eksempler på samtaler du kan ha og hvordan du kan forberede deg.

Har/er du en mentor?

Kilder:  

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.